Per què Catalunya crema

L'èxit en l'extinció forestal és alhora un perill per al bosc. És la paradoxa de l'extinció. L'eficàcia creixent dels bombers apagant focs petits i l'abandonament del camp han creat boscos més vulnerables. Hi ha més per cremar i, quan el clima és advers, els grans incendis es multipliquen i avancen més de pressa. L'administració ha entrat en una espiral: com més incendis, més mitjans posa per apagar-los. Però no s’afronta la qüestió de fons: Com tenim els boscos?